Menjador

Informacions i normativa menjador, curs 2017-18


Informacions i normativa menjador, curs 2017-18

El servei de menjador actualment el gestiona l’empresa Arcasa – Fundació Pere Tarrés i el poden utilitzar tots els alumnes de l’escola.

Formulari d’inscripció menjador 2017-2018.

Document Sepa.

La normativa del menjador és la següent:

 • Fixos: S’entén per fix l’alumne que es queda quatre o cinc dies per setmana. Els dies han de ser els mateixos setmanalment. Preu del menjador per a fixos: 6€/dia*
 • Si vols apuntar el teu fill o filla com a fix a menjador ja des del primer dia omple aquest formulari i lliura’l el primer dia de classe. Sinó, sempre hi ets a temps. Cal entregar aquest formulari a consergeria. Es paga a través de rebut bancari.

Si un fix a menjador es queda algun dia més dels que té contractats, el tiquet se li passarà pel banc com de costum.

 • Esporàdics:  per esporàdic s’entén els que es queden de tant en tant (sense ser uns dies establerts) o bé els que es queden fixe un, dos o tres dies a la setmana. El preu del menú per aquests alumnes és de 6.20€.
 • Quan un nen/a és esporàdic ha de portar el tiquet a les 9 del matí del mateix dia i entregar-lo a la tutora. Aquests tiquets es venen a Consergeria de l’escola en el següent horari:
  • Dilluns a les 9 del matí
  • dimecres a les 9 del matí
  • i dimecres a  2/4 de cinc de la tarda
  • Preu: 18,60 € una tira de tres tiquets.*
 • NOVETAT!!! Si el vostre fill/a es queda fice dos o tres dies a la setmana, i aquests són sempre els mateixos, podeu demanar de domiciliar-ho pel banc. El preu serà el d’esporàdic, però us estalviareu de comprar els tiquets presencialment. Per fer-ho cal omplir la fitxa de menjador i indicar-hi els dies de la setmana. Aquest document s’ha d’entregar a Consergeia a la Gemma.

*Nota: el preu inclou el menjar i les hores de vigilància

 • Beques: Als alumnes becats se’ls donaran tant tiquets com correspongui segons l’import de la beca.
 • Faltes d’assistència:
  • Si un nen fixe no usa el servei per malaltia o altres causes, cal avisar per telèfon a Gemma Martí al telèfon de l’escola: 972 574465
 • Dietes especials.
  • L’empresa es farà càrrec dels menús de dieta/règim per a aquells nens i nenes que ho sol·licitin per escrit a les 9,00 hores. Els alumnes que requereixin règim durant tot el curs, hauran de portar un informe mèdic que ho justifiqui.
  • Els nens i nenes que hagin de prendre algun medicament a l’hora de menjador, hauran de dur un informe del metge on consti el nom i cognoms de l’alumne, la quantitat que ha de prendre i l’hora. També s’haurà d’adjuntar l’autorització dels pares o tutors que autoritzin (per escrit) l’administració del medicament. Cal lliurar l’informe del metge i l’autorització dels pares a la tutora, que la farà arribar al menjador.

Pel bon funcinament del menjador seguirem aquests horaris:

 • Nens i nenes de P-3, P-4 i P-5, dinararn a les 12,30h
 • Nens i nenes de 1r a 6è, dinaran a les 13.30h

És per aquest motiu que demanem que els alumnes d’Educació Infantil portin poc esmorzar a l’hora del pati.

Aquests són els horaris en funció del curs:

Recordem també, que els alumnes fixos (de 1r a 6è) tenen la possibilitat de deixar un raspall de dents marcat amb el seu nom. Els nens i nenes d’Educació Infantil que tinguin aquest hàbit, cal que els pares parlin amb les monitores.

Els menús de cada mes estaran penjats al portal de l’escola i de l’ampa. Els alumnes que es queden fixes al menjador, a principi de cada mes, se’ls donarà un full amb els menús de tots els dies.

Cuinera: Conxita Martos

Auxiliar de cuina: Susanna Hernández

Monitors del menjador: Gemma Martí, Pilar Gifreu, Cristina Moradell, Lourdes Llobet i Joel Ortega.

Referent al comportament

Pel que fa a faltes i sancions, aquestes seran regulades pel Reglament de Règim Intern de l’escola (en el marc del Decret de drets i deures de l’alumne). Els alumnes que no respectin les normes de menjador, se’ls deixarà uns dies sense poder-se beneficiar d’aquest servei.

… i bon profit!