skip to Main Content

NOTA INFORMATIVA:
Per realitzar la inscripció a les extraescolars és obligatori ser soci de l’AMPA.

  1. Indica el curs del teu fill/a

  Curs:

  Bon dia

  2. Omple els camps amb les dades del teu fill/a.


  Accepteu la cessió de les vostres dades

  Per tal de tramitar les inscripcions, poder-nos comunicar amb vosaltres através de diferents canals de comunicació com correu electrònic, telèfon i app i poder realitzar els cobraments accepteu la sessió de les vostres dades a l’AMPA de l’Escola Can Puig.

  Accepteu la difusió dels drets d’imatge del vostre fill/a

  Aquesta inscripció comporta l’acceptació de la reproducció de les imatges que s’hagin pogut fer de les activitats en què hi participi el vostre fill/a. En cap cas s’utilitzaran les imatges per altres funcions que no siguin les divulgatives o informatives.

  3. Omple les dades de pagament. Dades bancàries.


  AUTORITZACIÓ DE LES DADES BANCÀRIES, a efectes de domiciliació bancària per al cobrament de l'extraescolar escollida. El pagament i la inscripció a les activitats Multiesport es fa a través del Consell Esportiu de Pla de l'Estany.

  La persona que realitza la inscripció manifesta que les dades anteriors, tant generals com bancàries, són correctes i certes, i que les dades bancàries facilitades són titularitat del creditor identificat en aquesta fitxa, exonerant a l’AMPA de Can Puig de qualsevol responsabilitat derivada d’una no coincidència entre el creditor i el titular del compte bancari.

  Back To Top