skip to Main Content

1. Escull el curs del teu fill/a i a continuació les activitats extraescolars que voleu realitzar.

Curs:

Extraescolars P3:

Cant CoralAnglèsRobòticaAcollida matinal

Extraescolars P4

Cant CoralAnglèsRobòticaTeatreAcollida matinal

Extraescolars P5

Cant CoralAnglèsRobòticaTeatreAcollida matinal

Extraescolars 1r

TeatreAnglèsScrapbookingJudoEspai de jocsRobòticaAcollida matinal

Extraescolars 2n

TeatreAnglèsScrapbookingJudoEspai de jocsRobòticaAcollida matinal

Extraescolars 3r

Pintura creativaTeatreAnglèsScrapbookingJudoEspai de jocsRobòticaAcollida matinal

Extraescolars 4t

Pintura creativaTeatreAnglèsMecanografiaScrapbookingJudoEspai de jocsRobòticaAcollida matinal

Extraescolars 5è

Pintura creativaTeatreAnglèsMecanografiaScrapbookingJudoEspai de jocsRobòticaAcollida matinal

Extraescolars 6è

Mecanografia

2. Omple els camps amb les dades del teu fill/a.
Accepteu la cessió de les vostres dades

Per tal de tramitar les inscripcions, poder-nos comunicar amb vosaltres através de diferents canals de comunicació com correu electrònic, telèfon i app i poder realitzar els cobraments accepteu la sessió de les vostres dades a l’AMPA de l’Escola Can Puig.

Accepteu la difusió dels drets d’imatge del vostre fill/a

Aquesta inscripció comporta l’acceptació de la reproducció de les imatges que s’hagin pogut fer de les activitats en què hi participi el vostre fill/a. En cap cas s’utilitzaran les imatges per altres funcions que no siguin les divulgatives o informatives.

3. Omple les dades de pagament. Dades bancàries.


AUTORITZACIÓ DE LES DADES BANCÀRIES, a efectes de domiciliació bancària per al cobrament de l'extraescolar escollida. El pagament i la inscripció a les activitats Multiesport es fa a través del Consell Esportiu de Pla de l'Estany.

La persona que realitza la inscripció manifesta que les dades anteriors, tant generals com bancàries, són correctes i certes, i que les dades bancàries facilitades són titularitat del creditor identificat en aquesta fitxa, exonerant a l’AMPA de Can Puig de qualsevol responsabilitat derivada d’una no coincidència entre el creditor i el titular del compte bancari.

Back To Top